Yazdır
 

 

TAAHÜTNAME

 

........................... şirketinin ................................. işinde  /  işlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan patlayıcı madde ve ferilerini 87/12028 Karar Sayılı Tüzük ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağımızı ( müdürlüğümüze, şirketimize, şahsımıza) verilecek olan patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesine tahsis olunan patlayıcı maddeler dışında hiçbir patlayıcı madde kullanmayacağımızı, bunları hiçbir suretle kaçağa çıkarmayacağımız gibi, başka ellere devretmeyeceğimizi gerekenleri ehil olan kimselere, işin fenni mesuliyetini deruhte edecek elemanlar nezaretinde yaptıracağımızı, bu maddelerin naklinde, muhafazasında ve kullanılmasında doğacak her türlü mesuliyetini peşinen kabul ettiğimizi taahhüt eder, 87/12028 sayılı tüzük hükümlerine aykırı hareket ettiğimizde tarafımıza yüklenecek her türlü mesuliyeti kabul ettiğimizi beyan ederim.

 

TAAHÜTNAME ( ATEŞÇİNİN VERECEĞİ )

 

........................... şirketinin ................................. işinde  /  işlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan patlayıcı madde ve ferilerini 87/12028 karar sayılı tüzük ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağımızı ( müdürlüğümüze, şirketimize, şahsımıza) verilecek olan patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesine tahsis olunan patlayıcı maddeler dışında hiçbir patlayıcı madde kullanmayacağımızı, bunları hiçbir suretle kaçağa çıkarmayacağımız gibi, başka ellere devretmeyeceğimizi gerekenleri ehil olan kimselere, işin fenni mesuliyetini deruhte edecek elemanlar nezaretinde yaptıracağımızı, bu maddelerin naklinde, muhafazasında, kullanılmasında ve ateşlenmesi işinde ateşçi olarak çalışacağımı, bana teslim edilen patlayıcı maddeleri yalnız bu işte kullanacağımı, patlatma sahasında patlayıcı maddeleri kaçağa çıkartmayacağımı, aksine hareketimden doğacak her türlü mesuliyetini peşinen kabul ettiğimi taahhüt eder, 87/12028 sayılı tüzük hükümlerine aykırı hareket ettiğimde tarafımıza yüklenecek her türlü mesuliyeti kabul ettiğimi beyan ederim.


 

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews